ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση Διοίκησης
27.10.2016

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένη εξωτερική εταιρεία, για την πρόσληψη Χειριστών Λειτουργίας στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πιστός στην διακήρυξή του για διαφάνεια και αξιοκρατία, διασφάλισε το αδιάβλητο της διαδικασίας  των γραπτών  εξετάσεων. 

Η όλη διαδικασία διεξήχθη απολύτως ομαλά και χωρίς προβλήματα. Για πρώτη φορά, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που έλαβαν μέρος ξεπέρασε τους 2.200 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η γραπτή διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τους υποψηφίους στη Θεσσαλονίκη πριν από περίπου ενάμιση μήνα.  

Τα αποτελέσματα της γραπτής αξιολόγησης βρίσκονται από σήμερα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ ΑΕ (www.helpe.gr), με σειρά κατάταξης υποψηφίων βάσει του προσωπικού τους κωδικού, για λόγους εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. 

Η επόμενη φάση της διαδικασίας προσλήψεων περιλαμβάνει τη δομημένη συνέντευξη και οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε αυτή, αποκλειστικά  βάσει σειράς κατάταξης των αποτελεσμάτων της γραπτής αξιολόγησης, θα ενημερωθούν για το χρόνο διεξαγωγής της, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Διοίκηση του Ομίλου ευχαριστεί όλους τους υποψήφιους για το ενδιαφέρον τους να εργαστούν στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τους ενημερώνει ότι η όλη διαδικασία επιλογής προσωπικού θα είναι απόλυτα διαφανής και αξιοκρατική. 

 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αφορά στις θέσεις:

 

α)    Χειριστών Λειτουργίας ΒΕΑ – ΒΕΕ (Κωδικός θέσης: ΧΛΝ4)
β)    Χειριστών Λειτουργίας ΒΕΘ (Κωδικός θέσης: ΧΛΒ3)

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης