ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση - Διαδικασία πώλησης ΔΕΣΦΑ
30.03.2018

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης ποσοστού 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α. Ε. (ΔΕΣΦΑ), οι πωλητές ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ προχώρησαν σήμερα, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας, στην αποσφράγιση των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών που υπεβλήθησαν από τα παρακάτω δύο επενδυτικά σχήματα:

  1. Την Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., και

  2. Την Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD).

Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε η υποβολή βελτιωτικών προσφορών, οι οποίες θα αξιολογηθούν από τους πωλητές.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης