ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου
18.12.2014

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, όρισε τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Ομίλου (CFO) και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Σιάμισιη ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου. Ο κ. Σιάμισιης θα διατηρήσει τις αρμοδιότητες του ως CFO και θα αναλάβει την ευθύνη των δραστηριοτήτων Λιανικής Εμπορίας του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Σιάμισιης είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ από το 2013, ενώ κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Ομίλου από το 2005. Είναι Οικονομολόγος και μέλος (FCA) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης