ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση - Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
08.10.2021

Περιορισμένης έκτασης τεχνικό πρόβλημα σε μία μεμονωμένη μονάδα παραγωγής των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας, παρουσιάστηκε το βράδυ της 7ης  Οκτωβρίου 2021. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα αντίστοιχα συστήματα προστασίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό της εγκατάστασης και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διαδικασίες ενέργειες.

Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζεται ελεγχόμενη εκτόνωση αερίων προς τον πυρσό του διυλιστηρίου, συνοδευόμενη με αύξηση της φλόγας η οποία είναι ορατή από τις γύρω περιοχές. Πρόκειται για απολύτως φυσιολογική διαδικασία η οποία διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την συνολική ασφάλεια. Προβλέπεται δε, από τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Τεχνικές που ακολουθούνται διεθνώς για ανάλογες περιπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι, το τεχνικό πρόβλημα είναι ήδη σε φάση αποκατάστασης. Η διαχείριση του συμβάντος από το υπεύθυνο προσωπικό της εγκατάστασης είναι από την πρώτη στιγμή υποδειγματική και απολύτως σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφάλειας και λειτουργίας των διυλιστηρίων, με αποτέλεσμα να μην έχει υπάρξει κανένα συμβάν ασφάλειας, ή περιβάλλοντος. Για το ζήτημα ενημερώθηκαν άμεσα όλες οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι δεν υπήρξε, ούτε συντρέχει λόγος ανησυχίας σχετικά με την ασφάλειά τους, ή τυχόν επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον, ενώ τηρούνται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies