ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Aνακοίνωση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
30.11.2018

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 19 Νοεμβρίου 2018 επιστολή των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.6 (α) του Καταστατικού της Εταιρείας, τον διορισμό του κ. Χρήστου Τσίτσικα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού Διύλισης και Πωλήσεων Ομίλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Ψυχογυιού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του με αριθ. 1337 την 29.11.2018, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής:

 

Α. Εκτελεστικά Μέλη:

• Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

• Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

• Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος

 

Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη:

• Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος

• Γεώργιος Γρηγορίου, Σύμβουλος

• Δημήτριος Κοντοφάκας, Σύμβουλος

• Βασίλειος Κουνέλης, Σύμβουλος

• Χρήστος Τσίτσικας, Σύμβουλος

• Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Σύμβουλος

• Θεόδωρος  Πανταλάκης, Σύμβουλος - εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας

• Σπυρίδων Παντελιάς,   Σύμβουλος - εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας

• Κωνσταντίνος  Παπαγιαννόπουλος, Σύμβουλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων.

• Γεώργιος Παπακωνσταντίνου,  Σύμβουλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων

 

 Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης