ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
21.07.2017

Το Διυλιστήριο Ελευσίνας, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στη μονάδα παραγωγής υδρογόνου στις 10 Ιουλίου, προχώρησε στη διαδικασία σταματήματός του.

Αποφασίστηκε ταυτόχρονα να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού όλων των μονάδων, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν  σταδιακά από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι τον Μάρτιο 2018.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και η σταδιακή επαναλειτουργία του διυλιστηρίου κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.  

Τόσο οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς όσο και οι εξαγωγές στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου θα καλύπτονται κανονικά από την παραγωγή των Διυλιστηρίων του Ομίλου στον Ασπρόπυργο και στη Θεσσαλονίκη.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies