ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση των θυγατρικών εταιρειών ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
29.06.2015

Η Διοίκηση των εταιρειών ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανακοινώνει ότι όλα τα ιδιολειτουργούμενα, ελεγχόμενα, καθώς και τα πρατήρια τρίτων, που φέρουν τα σήματα ΕΚΟ & ΒΡ και τα οποία είναι συμβεβλημένα με το τραπεζικό σύστημα, αποδέχονται πιστωτικές, χρεωστικές και κάρτες στόλου των καταναλωτών.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης