ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Q Unit

A unit based in overall assessment of energy resources. It is equal to 1018.

Quadrillion

In the oil and gas industry, the U.S. definition is used, e.g. 1015 not 1024 as internationally accepted.

Quiet Rig

A drilling rig insulated and equipped to operate with minimum disturbance of sensitive onshore environments such as built-up areas.

Quota

A limitation on the quantity of goods that may be imported into a country from all countries or from specific countries during a set period of time. Export quotas have similar parameters.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies