ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8A, 151 25-ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 63 02 000
FAX: 210 63 02 510, 210 63 02 511
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης