ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλουμε να είστε ενήμεροι σχετικά με το τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβάστε και δηλώστε αν αποδέχεστε την επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8A, 151 25-ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 63 02 000
FAX: 210 63 02 510, 210 63 02 511
 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies