ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Εταιρεία Αναλυτής
Alpha Finance N. Katsenos
AXIA Ventures C. Zouzoulas
Citigroup M. Klahr
Edison W. Forbes
Eurobank Equities N. Koskoletos
HSBC I. Khaziev
Investment Bank of Greece V. Roumantzis
NBG Securities V. Pilios
Pantelakis Securities G. Grigoriou
UBS H. Patricot
Wood Company J. Lamb
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης