ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Εταιρεία Αναλυτής
Alpha Finance N. Katsenos
AXIA Ventures C. Zouzoulas
Citigroup M. Klahr
Edison S. Bahl
Eurobank Equities N. Koskoletos
Investment Bank of Greece V. Roumantzis
NBG Securities N. Katsios
Pantelakis Securities G. Grigoriou
UBS H. Patricot
Wood Company J. Lamb
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης