ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Εταιρεία Αναλυτής
Alpha Finance N. Katsenos
AXIA Ventures C. Zouzoulas
Berenberg Y. Kukhtanych
Citigroup M. Klahr
Deutsche Bank T. Krukowski
Eurobank Equities N. Koskoletos
Goldman Sachs E. Malareva
HSBC I. Khaziev
Investment Bank of Greece V. Roumantzis
NBG Securities I. Podaru
Pantelakis Securities G. Grigoriou
UBS H. Patricot
Wood Company J. Lamb
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης