ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Δεκεμβρίου 2019
Αποφάσεις Ε.Γ.Σ 20 Δεκεμβρίου 2019
Πρόσκληση Ε.Γ.Σ - 20 Δεκεμβρίου 2019
Σχέδιο αποφάσεων της Ε.Γ.Σ - 20 Δεκεμβρίου 2019
Υπόδειγμα εξουσιοδότησης
Έντυπο ανάκλησης
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Εισήγηση Πολιτικής Αποδοχών
Εισήγηση Εναρμόνισης Καταστατικού ΕΛΠΕ με το Ν. 4548.2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης