ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 6 Ιουλίου 2017
Αποφάσεις Ε.Γ.Σ - 6 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση Ε.Γ.Σ - 6 Ιουλίου 2017
Σχέδιο αποφάσεων της Ε.Γ.Σ - 6 Ιουλίου 2017
Υπόδειγμα εξουσιοδότησης
Έντυπο ανάκλησης
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου
Εισήγηση Πώλησης Συμμετοχής στο ΔΕΣΦΑ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης