ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

Οικονομική Χρήση 2018

Αποφάσεις Τ.Γ.Σ. 7 Ιουνίου 2019
Ανακοίνωση για την καταβολή Μερίσματος χρήσης 2018
Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 7 Ιουνίου 2019
Σχέδια αποφάσεων Τ.Γ.Σ. 7 Ιουνίου 2019
Υπόδειγμα Eξουσιοδότησης
Έντυπο Ανάκλησης
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης