ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

Οικονομική Χρήση 2016

Ανακοίνωση για την καταβολή Μερίσματος
Αποφάσεις Τ.Γ.Σ. 23 Ιουνίου 2017
Ανακοίνωση Νέας Ημερομηνίας Καταγραφής (Ορθή Επανάληψη)
Ανακοίνωση αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 24 Μαϊου 2017
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έντυπο Ανάκλησης 2017 μετ΄αναβολής ΤΓΣ
Υπόδειγμα Eξουσιοδότησης 2017 μετ' αναβολής ΤΓΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης