ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

Οικονομική Χρήση 2017

Αποφάσεις Τ.Γ.Σ. 6 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση για την καταβολή Μερίσματος χρήσης 2017
Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 6 Ιουνίου 2018
Σχέδιο αποφάσεων Τ.Γ.Σ. 6 Ιουνίου 2018
Υπόδειγμα Eξουσιοδότησης
Έντυπο Ανάκλησης
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ειδική Γενική Συνέλευση 2018

Απόφαση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας 6 Ιουνίου 2018
Πρόσκληση στην Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας 6 Ιουνίου 2018
Σχέδιο απόφασης Ειδικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας 6 Ιουνίου 2018
Υπόδειγμα Eξουσιοδότησης
Έντυπο Ανάκλησης
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Ενημερωτικό σημείωμα
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης