ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες ενοποιούνται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και διαθέτουν ιστότοπο μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις τους, περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα. Για τις οικονομικές καταστάσεις των υπολοίπων θυγατρικών εταιρειών, επιλέξτε «Έτος» για την εμφάνιση των αντίστοιχων αρχείων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ http://www.hellenicfuels.gr & http://www.eko.gr
EKOTA KO ΑΕ http://www.ekotako.gr/
EKO ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ http://www.eko.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Λτδ https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00454043/filing-history
JUGOPETROL AD http://www.jugopetrol.co.me/en/
EKO BULGARIA EAD http://www.eko.bg/Main.aspx?lan=2
EKO SERBIA AD BEOGRAD http://www.ekoserbia.com/en/
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ http://www.elpetbalkaniki.gr/
ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ http://www.vardax.gr/
OKTA AD -SKOPJE http://www.okta-elpe.com/en/
ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ http://www.elperes.gr/
ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΕ http://www.helpe-larco-servion.gr/
ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΕ http://www.helpe-larco-kokkinou.gr/
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΕ http://energeiaki-pylou-methonis.gr/
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ http://www.asprofos.gr/
ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ http://www.diaxon.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕ http://www.helpe-patraikos.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΕ www.helpe-upstream.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ http://www.helpe-international-consulting.com/
OTSM AE http://otsmsa.com
ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ http://aten-energeiaki.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΛΩΝ Β.Δ. ΔΥΤΙΚΗ  ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕ http://helpe-westkerkyra.gr/index.html
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΛΩΝ Β.Δ. ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΕ http://www.helpe-seaofthrace.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΛΩΝ Β.Δ.   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ https://www.helpe-peloponnisos.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΛΩΝ ΑΕ http://www.helpe-ep-holding.gr/index.html
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε https://www.helpe-artapreveza.gr/

 

 

   

2018

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC
12m HELLENIC PETROLEUM Bulgaria (Holdings) Limited
12m HELLENIC PETROLEUM Serbia (Holdings) Limited
12m R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED
12m SUPERLUBE LIMITED
YUGEN Limited
12m OTSM S.A.

2017

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC
12m HELLENIC PETROLEUM Bulgaria (Holdings) Limited
12m HELLENIC PETROLEUM Serbia (Holdings) Limited
12m HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL AG
12m R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED
12m SUPERLUBE LIMITED
12m OTSM S.A.
1 2 3 4 5
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης