ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες ενοποιούνται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και διαθέτουν ιστότοπο μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις τους, περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα. Για τις οικονομικές καταστάσεις των υπολοίπων θυγατρικών εταιρειών, επιλέξτε «Έτος» για την εμφάνιση των αντίστοιχων αρχείων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ http://www.hellenicfuels.gr & http://www.eko.gr
EKOTA KO ΑΕ http://www.ekotako.gr/
EKO ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ http://www.eko.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Λτδ https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00454043/filing-history
JUGOPETROL AD http://www.jugopetrol.co.me/en/
EKO BULGARIA EAD http://www.eko.bg/Main.aspx?lan=2
EKO SERBIA AD BEOGRAD http://www.ekoserbia.com/en/
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ http://www.elpet-balkaniki.gr/Main.aspx?lan=1
ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ http://www.vardax.gr/
OKTA AD -SKOPJE http://www.okta-elpe.com/en/
ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ http://www.elperes.gr/
ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΕ http://www.helpe-larco-servion.gr/
ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΕ http://www.helpe-larco-kokkinou.gr/
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΕ http://energeiaki-pylou-methonis.gr/
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ http://www.asprofos.gr/
ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ http://www.diaxon.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕ www.helpe-upstream.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΕ http://www.helpe-patraikos.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ http://www.helpe-international-consulting.com/

 

 

   

2016

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED
12m HELLENIC PETROLEUM Bulgaria (Holdings) Limited
12m HELLENIC PETROLEUM Serbia (Holdings) Limited
12m SUPERLUBE LIMITED
12m ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕ
12m ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕ
12m ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12m ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12m ΕΚΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12m ΕΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12m ΕΚΟ ΗΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12m HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL AG
12m HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC
12m OTSM S.A.

2015

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
1 2 3 4 5
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης