ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Όμιλος ήταν ο πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα- μετά την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας- ιδρύοντας το 2003 την 100% θυγατρική ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (T-POWER), μέσω της οποίας λειτούργησε το 2005 εργοστάσιο δυναμικότητας 390 MW συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT), στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

Το 2008, η ΕΛ.ΠΕ. και η Edison, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας, υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας για την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμμαχία έχει λάβει τη μορφή της κοινοπραξίας ELPEDISON, στην οποία ανήκουν η ELPEDISON POWER και η ELPEDISON ENERGY.

Η ELPEDISON POWER είναι σήμερα ο δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 810 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο (μονάδα 390 MW στη Θεσσαλονίκη και μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας).

Η ELPEDISON ENERGY είναι ένας από τους μεγαλύτερους εναλλακτικούς ανεξάρτητους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με πωλήσεις 400 GWh (2014) σε πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης, σημειώνοντας ιδιαίτερα ταχεία ανάπτυξη.


Περισσότερες πληροφορίες:

www.elpedison.gr

Φυσικό Αέριο

Η ΕΛ.ΠΕ. κατέχει το 35% των μετοχών του Ομίλου ΔΕΠΑ, που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 65% της ΔΕΠΑ ανήκει στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Η ΔΕΠΑ έχει μακροπρόθεσμα συμβόλαια με εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ Α.Ε., της Elpedison Power, επιλεγμένους βιομηχανικούς πελάτες και τις υφιστάμενες ΕΠΑ. Επιπλέον, η ΔΕΠΑ έχει μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας  φυσικού αερίου (Ρώσικο και Αζέρικο) μέσω αγωγού και δικαιώματα χρήσης δυναμικότητας σε δύο αγωγούς διασύνδεσης.

Η ΔΕΠΑ κατέχει το 51% των ΕΠΑ, οι οποίες έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης και διανομής φυσικού αερίου στις περιοχές που εξυπηρετούν (σε μικρούς βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς πελάτες) για 30 χρόνια. Μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί τρεις ΕΠΑ σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, ενώ υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία και νέων ΕΠΑ σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Μετά από τις επιταγές της ΕΕ για την απελευθέρωση της τοπικής αγοράς, το σύστημα μεταφοράς υψηλής πίεσης και οι εγχώριες εγκαταστάσεις δικτύου και αποθήκευσης φυσικού αερίου διαχωρίστηκαν από τη ΔΕΠΑ σε μια νέα εταιρεία με το όνομα Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), η οποία είναι 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2012, η ΕΛ.ΠΕ. και το ΤΑΙΠΕΔ συμφώνησαν να ξεκινήσουν από κοινού διαδικασία πώλησης του ποσοστού τους στον Όμιλο ΔΕΠΑ, με στόχο να διαθέσουν συνολικά το 100% των δραστηριοτήτων εφοδιασμού και εμπορίας, τη συμμετοχή τους σε περιφερειακές εταιρείες εμπορίας, καθώς και το 66% της συμμετοχής στο δίκτυο μεταφοράς υψηλής πίεσης.

Η διαδικασία πώλησης κατέληξε σε μία δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ από την εταιρεία SOCAR (εθνική εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν). Η προσφορά ανέρχεται στα €400 εκατ. για το 66% του ΔΕΣΦΑ. Το ποσό που αναλογεί στο 35% της συμμετοχής της ΕΛ.ΠΕ. στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ ανέρχεται στα €212 εκατ. Το 2013 υπεγράφη η συμφωνία πώλησης των μετοχών (Share Purchase Agreement), ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Περισσότερες πληροφορίες:

www.depa.gr

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης