ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους παραγωγής, εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής του στην κοινοπραξία Elpedison B.V, με ποσοστό 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% κατέχει η εταιρεία EDISON International. Η Elpedison BV κατέχει 75,78% στο μετοχικό κεφάλαιο της Elpedison ΑΕ στο οποίο συμμετέχουν και οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ (22,74%) και ΧΑΛΚΟΡ (1,48%). Η ELPEDISON ΑΕ είναι σήμερα ο δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 810 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο (ΦΑ) (μονάδα 390 MW στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία από το 2005, μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας σε λειτουργία από το 2010).

Η ELPEDISON δραστηριοποιείται και στον τομέα προμήθειας, ως ένας από τους μεγαλύτερους εναλλακτικούς ανεξάρτητους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με πωλήσεις 1.650 GWh και μερίδιο λιανικής αγοράς 3,5% σε πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης το 2017, σημειώνοντας ιδιαίτερα ταχεία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του έτους.


Περισσότερες πληροφορίες:

www.elpedison.gr

Φυσικό Αέριο

Στον τομέα του Φυσικού Αερίου ο Όμιλος συμμετέχει μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε. (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, 65% ΤΑΙΠΕΔ). Ο Όμιλος ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται στην προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα μέσω αγωγών και της εγκατάστασης αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα και στην εμπορία Φυσικού Αερίου σε επιλέξιμους πελάτες (κατανάλωση >100 GWh ετησίως). Η ΔΕΣΦΑ, θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠΑ, διαχειρίζεται και αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η ΔΕΠΑ συμμετέχει με 51% στις τοπικές εταιρείες παροχής αερίου (ΕΠΑ), που διαθέτουν αέριο στους καταναλωτές με μέση κατανάλωση <100 GWh ετησίως, ενώ με το ίδιο ποσοστό συμμετέχει στις Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ), που διαχειρίζονται τα δίκτυα χαμηλής πίεσης, μετά το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων δικτύων και παροχής. Η ΔΕΠΑ συμμετέχει επίσης σε διασυνοριακά έργα μεταφοράς φυσικού αερίου.

Το Μάρτιο του 2017, οι πωλητές (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου - «ΤΑΙΠΕΔ») στο πλαίσιο της αξιοποίησης της συμμετοχής τους στο δίκτυο μεταφοράς υψηλής πίεσης (ΔΕΣΦΑ Α.Ε. – 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε.), κήρυξαν την έναρξη νέου διαγωνισμού για την πώληση του 66% του μετοχικού του κεφαλαίου με παράλληλο τερματισμό του προηγούμενου. Στις 16 Φεβρουαρίου 2018, ελήφθησαν δύο (2) δεσμευτικές προσφορές από κοινοπραξίες Ευρωπαϊκών εταιρειών και στις 19 Απριλίου, τα Δ.Σ. των πωλητών αποδέχθηκαν την προσφορά από την κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και η Fluxys S.A.. Η συναλλαγή υπόκειται σε εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.


Περισσότερες πληροφορίες:

www.depa.gr

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης