ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Κατά το 2014, οι δραστηριότητες  του κλάδου επικεντρώθηκαν στην Ελλάδα, με την συμμετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ως διαχειριστή με ποσοστό 33,3% (Operator) σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα στη Σύμβαση Μίσθωσης για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, αλλά και στην Αίγυπτο, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς κοινοπραξίες στις περιοχές West Obayed (Δ. Έρημος) και Mesaha (Άνω Αίγυπτος) με ποσοστό 30% ανά περιοχή.

Στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, το πρόγραμμα ελάχιστων εργασιών για την πρώτη τριετή ερευνητική φάση συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καταγραφή σεισμικών 3D έκτασης 800 τ.χλμ. και 2D περιφερειακών γραμμών, μήκους 300 χλμ. Το τέταρτο τρίμηνο 2014 ξεκίνησαν οι αρχικές γεωλογικές μελέτες στην περιοχή. Παράλληλα, η ΕΛΠΕ ΑΕ συνέχισε την μελέτη των ερευνητικών δεδομένων σε θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές της Δ. Ελλάδας, προετοιμαζόμενη γα την πιθανή υποβολή προσφορών σε διεθνείς διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία κατέθεσε προσφορές για τις υπό παραχώρηση περιοχές της Άρτας – Πρέβεζας  και της ΒΔ Πελοποννήσου, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στο West Obayed, τον Οκτώβριο 2014 η κοινοπραξία (ΕΛΠΕ 30%, VEGAS 70%) εκτέλεσε την τελευταία υποχρεωτική ερευνητική γεώτρηση, που δεν απέδωσε θετικά αποτελέσματα. Μετά από την άρνηση της κρατικής εταιρίας EGPC για επαναδιαπραγμάτευση της διάρκειας της Σύμβασης και εκτέλεσης επιπλέον γεωτρήσεων, η κοινοπραξία αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή της περιοχής (5 Δεκεμβρίου 2014).

Στην περιοχή Mesaha, η κοινοπραξία (Petroceltic, HELPE, KEC και Beach Petroleum) ομόφωνα αποφάσισε την επιστροφή της περιοχής στην κρατική εταιρία GANOPE, μετά από τα αποτελέσματα της  ερευνητικής γεώτρησης Mesaha 1x χωρίς υπολειπόμενες οικονομικές υποχρεώσεις.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΛ.ΠΕ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 τόνους ετησίως, αντισταθμίζοντας σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

Η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες λειτουργεί ήδη Φ/Β σταθμούς σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας. Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται άλλα 3 Φ/Β έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 11 MW, καθώς και 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 25 MW.

Επιπλέον, η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες αναπτύσσει σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 148 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elperes.gr

 

Τεχνικές Μελέτες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών (engineering) καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008,  ΕΛΟΤ1429:2008, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Κατά το 2014 απασχολούσε  προσωπικό 195 ατόμων υψηλής εξειδίκευσης. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ  υποστηρίζει επενδύσεις κατ΄ εξοχήν στον τομέα της Διύλισης και του Φυσικού Αερίου, παρέχοντας ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργου και σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ενώ επεκτείνει συνεχώς το φάσμα των δραστηριοτήτων της, στοχεύοντας νέους πελάτες εκτός του Ομίλου και εκτός Ελλάδος.

Κατά το 2014 παρείχε τις  υπηρεσίες της σε 120 έργα, τα σημαντικότερα των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

  • Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε μονάδες παραγωγής του διυλιστηρίου Ασπροπύργου.
  • Λεπτομερής Σχεδιασμός για βελτιώσεις στη λειτουργία της Μονάδας Flexicoker και την εισαγωγή φυσικού αερίου στο διυλιστήριο Ελευσίνας
  • Επίβλεψη Κατασκευής Αγωγού Φυσικού Αερίου Αγ. Θεοδώρων – Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ
  • Έλεγχος Λεπτομερούς Μελέτης και Επίβλεψη Κατασκευής για την 3η δεξαμενή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στη νήσο Ρεβυθούσα για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων και Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη Β’ φάση της μελέτης του αγωγού ΤΑΡ
  • Μελέτες αναβάθμισης διυλιστηρίου Riejka (ΙΝΑ) στην Κροατία
  • Μελέτη Σκοπιμότητας για τη διασύνδεση της Μάλτας με το Ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου
  • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και Επίβλεψης Κατασκευής τερματικού σταθμού για την εταιρεία VTTV στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.asprofos.gr

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης