ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται δυναμικά στην αγορά της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Στο εξωτερικό, το δίκτυο λιανικής άνω των 300 πρατηρίων. Στην Κύπρο και το Μαυροβούνιο οι τοπικές θυγατρικές HELLENIC PETROLEUM CYPRUS ΚΑΙ JUGOPETROL AD αντίστοιχα, κατέχουν ηγετική θέση στις αγορές τους. Στη Βουλγαρία και τη Σερβία οι θυγατρικές EKO Bulgaria και EKO Serbia κατέγραψαν αξιόλογη ανάπτυξη και σήμερα συγκαταλέγονται στις πρώτες πέντε εταιρείες του κλάδου τους.

Στην Κύπρο, ο Όμιλος λειτουργεί ένα δίκτυο 94 πρατηρίων υγρών καυσίμων, με το εμπορικό σήμα της ΕΚΟ, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς και παρουσία στον τομέα της χονδρικής, της αεροπορίας και της ναυτιλίας. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης στη Λάρνακα εγκατάσταση για την αποθήκευση και τη διακίνηση των προϊόντων της και στο επόμενο διάστημα θα μετακινηθεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό.

Στο Μαυροβούνιο, η θυγατρική του Ομίλου Jugopetrol AD κατέχει και λειτουργεί 41 πρατήρια υγρών καυσίμων, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς. Είναι ο κύριος προμηθευτής προϊόντων πετρελαίου χονδρικής στην αγορά του Μαυροβουνίου. Διαχειρίζεται τη μοναδική εγκατάσταση αποθήκευσης προϊόντων πετρελαίου στη χώρα, που επιπλέον χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό τρίτων καθώς και των δυο αεροδρομίων της χώρας.

Στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η θυγατρική του Ομίλου ΟΚΤΑ διαθέτει ένα δίκτυο 26 πρατηρίων με το σήμα ΟΚΤΑ.

Ισχυρή είναι η παρουσία του Ομίλου και στις αγορές λιανικής της Βουλγαρίας και της Σερβίας, με 90 και 55 πρατήρια αντίστοιχα, καθώς και σημαντικό μερίδιο αγοράς. Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες εξαγωγών του κλάδου διύλισης, η EKO Bulgaria έχει αναπτυχθεί σημαντικά στη χονδρική εμπορία.


Περισσότερες πληροφορίες:

 

http://www.eko.com.cy/

http://www.jugopetrol.co.me/en/

http://www.eko.bg/Main.aspx?lan=2

http://www.ekoserbia.com/en/

http://www.okta-elpe.com/en/

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης