ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

07.01.2020
Αποκοπή προμερίσματος χρήσης 2019
08.01.2020
Δικαιούχοι προμερίσματος (record date) χρήσης 2019
14.01.2020
Έναρξη καταβολής προμερίσματος χρήσης 2019
27.02.2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2019
27.02.2020
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2019
 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης