ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, ως μέλος του Πανευρωπαϊκού Συμβουλίου της Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC), υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Συνδέσμων Χημικών (ICCA) και δημοσιεύει τις Περιλήψεις Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντων (Global Product Strategy, GPS) που δίνουν βασικές πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, με έμφαση στα εξής πεδία:

  • Χρήσεις και εφαρμογές
  • Φυσικοχημικές ιδιότητες
  • Επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον
  • Τρόπος έκθεσης ανθρώπου και περιβάλλοντος
  • Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
  • Ταξινόμηση και επισήμανση

Οι περιλήψεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, τα οποία περιέχουν όλες τις πληροφορίες για την υγεία,την ασφάλεια και το περιβάλλον και παρέχονται στους πελάτες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσειςτου Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (EK) 1907/2006.

Ακολουθούν οι περιλήψεις GPS για τα εξής προϊόντα:
 

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies