ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ασφάλεια, Ποιότητα & Προσιτότητα Προϊόντων 

Τα προϊόντα μας  καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εγχώριων πελατών σε καύσιμα για τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη ναυτιλία, την αεροπλοΐα, κ.ά. και  διατίθενται σε λιανική και χονδρική πώληση στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Όλα τα προϊόντα μας είναι στενά συνδεδεμένα με τρεις παραμέτρους: την ασφάλεια, την ποιότητα και την προσιτότητα. Κύριοι άξονες της στοχευμένης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, είναι η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων και η προσφορά καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας, με ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής, που προσφέρονται σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη.

Στόχος μας είναι να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας σε κάθε εφοδιασμό κι αυτό το πετυχαίνουμε διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων μας, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το διυλιστήριο ως το σημείο παράδοσης στον πελάτη. Εφαρμόζουμε  αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα πρατήριά μας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων μας, με σεβασμό στο περιβάλλον. Φιλοδοξούμε, μέσα από ένα καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας, να εξασφαλίσουμε ένα δίκτυο προμηθευτών και συνεργατών, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, που να εφαρμόζει αντίστοιχες πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης προϊόντων.

Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται πλήρως στις εξελισσόμενες τεχνολογίες των κινητήρων και  το μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Περισσότερες πληροφορίες για την προσέγγισή μας: http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/market/

 

Ποιότητα Καυσίμων

Το πρόγραμμα “ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ” αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων μέσω συνεχών ελέγχων από το διυλιστήριο έως το ρεζερβουάρ του πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ: http://www.eko.gr/pratiria/programmata-2/programma-engyisi-eko/

Περισσότερες πληροφορίες για την ποιότητα των καυσίμων καθώς και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους στα πρατήρια ΕΚΟ και ΒΡ εδώ: http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/market/FuelsQuality/

 

Ποιότητα Λιπαντικών

Τα λιπαντικά ΕΚΟ παράγονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν μεγάλο πεδίο εφαρμογών λίπανσης, από τις πιο απλές ως τις πλέον απαιτητικές. Η ποιότητα των λιπαντικών ΕΚΟ διασφαλίζεται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής, με συνεχείς ελέγχους οι οποίοι πιστοποιούν τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές σχεδιασμού. Περισσότερες πληροφορίες για την ποιότητα και τους ποιοτικούς ελέγχους των λιπαντικών: http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/market/LubricantsQuality/

 

Προσιτότητα Προϊόντων 

Στον Όμιλο ΕΛΠΕ, προσφέρουμε καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα με ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης, διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε εμπορικούς πελάτες, στη βιομηχανία και σε μεταπωλητές. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ, εμπορική εταιρεία του Ομίλου, έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και BP.  Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει δίκτυο σχεδόν 1.700 πρατηρίων εμπορίας καυσίμων. Mέσω των θυγατρικών εταιρειών του, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Β. Μακεδονίας. Παράλληλα, εξαγωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις σημαντικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα και δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης,  διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίων στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις θυγατρικές μας εταιρείες και πωλήσεις ανά προϊόν θα βρείτε στο link: http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/market/ProductsAccessibility/.

 

Εξυπηρέτηση Πελατών

Τακτικές επιθεωρήσεις διεξάγονται στα πρατήρια του Ομίλου, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια, τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση. Παράλληλα, έχουν καθιερωθεί τρόποι με τους οποίους ο πελάτης εκφράζει τις απόψεις του και μηχανισμοί που διασφαλίζουν την κατάλληλη ανάδραση. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα ελέγχου εξυπηρέτησης πελατών και τήρησης των προδιαγραφών λειτουργίας των πρατηρίων: http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/market/CustomerService/

 

Υπεύθυνες Προμήθειες

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο και σύνθετο κατάλογο με περισσότερους από 10.000 ενεργούς προμηθευτές, για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή τη μίσθωση υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρείες αλλά και τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανανεώνεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Όμιλος, μέσω ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Προμηθειών που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2017 και τον Κώδικα Δεοντολογίας, καλλιεργεί συνέργειες και μακροπρόθεσμες σχέσεις, με διαφάνεια και σεβασμό στην ανταγωνιστικότητα, την αξιοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες. Σχετικές πληροφορίες για το πλαίσιο διαδικασιών των προμηθειών του Ομίλου: http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/market/ResponsibleProcurements/

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης