ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων ασφαλείας. Πέραν των εκτεταμένων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διάφορες εργασίες και εξοπλισμό, πραγματοποιείται και ειδική εκπαίδευση για θέματα υγείας και ασφάλειας. Σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, εφαρμόζεται κοινή διαδικασία βασικής εκπαίδευσης (πυρασφάλεια, τεχνικές διάσωσης, πρώτες βοήθειες κ.λπ.) και σεμινάρια ηγεσίας (από τους διευθυντές έως τους συντονιστές και εργοδηγούς), με σκοπό να ενισχυθεί και να εμπεδωθεί η κουλτούρα ασφάλειας (Safety Culture). Η εξειδικευμένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση για την ασφάλεια είναι προαπαιτούμενο εργασίας και για τους εργολάβους, καθώς και για οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, πελάτες, σπουδαστές και φοιτητές. Οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω έντυπου υλικού για τις οδηγίες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Σχετικός πίνακας των ανθρωποωρών εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας βρίσκεται εδώ

 

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies