ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο μοναδικός παραγωγός πετροχημικών προϊόντων στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 50%. Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται κυρίως σε περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων των διυλιστηρίων όπως προπυλένιο, πολυπροπυλένιο, διαλύτες και ανόργανα, καθώς και εμπορία στην εσωτερική αγορά. Μέρος της παραγωγής γίνεται στον Ασπρόπυργο όπου παράγεται το προπυλένιο, ενώ οι περισσότερες μονάδες χημικών βρίσκονται στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basel η οποία θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες διεθνώς.

Με βάση τη συμμετοχή στα οικονομικά μεγέθη, η αλυσίδα προϊόντων προπυλενίου, πολυπροπυλενίου και BOPP αποτελεί τη βασική δραστηριότητα των πετροχημικών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς 70% του όγκου πωλήσεων κατευθύνεται στις αγορές της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Βαλκανικής και της Ιβηρικής χερσονήσου, όπου χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε σειρά βιομηχανικών εφαρμογών.

Το 2017 η κερδοφορία στον κλάδο των Πετροχημικών διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας ΕBITDA της τάξεως των €95 εκατ.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

> www.diaxon.gr

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης