ΤΟ ΟΡΑΜΑ & Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Το Όραμά μας

Να είμαστε Ανταγωνιστικός, Εξωστρεφής και Καινοτόμος Ενεργειακός Όμιλος, Πρωτοπόρος στην προαγωγή της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ενεργειακής Μετάβασης.

 

Η Αποστολή μας «Ενέργεια για Ζωή»

Να παράγουμε και να προσφέρουμε κορυφαίων προδιαγραφών, καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, εξυπηρετώντας τους πελάτες μας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

 

Οι Συμπεριφορές μας

 1. Ακεραιότητα
 2. Αξιοπιστία
 3. Επαγγελματισμός
 4. Δέσμευση
 5. Ευθυκρισία
 6. Εξωστρέφεια
 7. Πρωτοβουλία
 8. Αποτελεσματικότητα

 

Οι Αρχές μας

 1. Η Ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητά μας.
 2. Σχεδιάζουμε και λειτουργούμε για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου με υπευθυνότητα για την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
 3. Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης με Αξιοπιστία και Διαφανείς Διαδικασίες.
 4. Προσφέρουμε Αξία στους Πελάτες μας και συμβάλλουμε ενεργά στην Ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
 5. Δημιουργούμε Αξία για τους Μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή βελτίωση των Αποτελεσμάτων και των Χρηματοροών μας.
 6. Σεβόμαστε τους Συναδέλφους και τους Συνεργάτες μας προάγοντας την Αξιοκρατία και τις Συμμετοχικές Διαδικασίες και εξασφαλίζοντας Ίσες Ευκαιρίες.
 7. Ενισχύουμε συνεχώς την Εξωστρέφεια και βελτιώνουμε την Ανταγωνιστικότητα.
 8. Επενδύουμε στην Ανάπτυξη και Αφομοίωση της Νέας Τεχνολογίας και της Καινοτομίας και βελτιώνουμε διαρκώς την Τεχνογνωσία μέσω Διεθνών Συνεργασιών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies