ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι:

  •  Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία Πετρελαιοειδών
  •  Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών
  •  Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών
  •  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
  •  Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο
  •  Τεχνικές Μελέτες
Κύρια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 2017
Ποσά σε εκατ. €
Κύκλος Εργασιών 7.995
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA  834
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 372
Απασχολούμενα Κεφάλαια 4.173
Καθαρός Δανεισμός 1.800

 

Με την εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής, τη διαρκή αυξητική πορεία παραγωγής και πωλήσεων, το -για τρίτη συνεχόμενη χρονιά- ρεκόρ κερδοφόρων αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, ολοκληρώνεται στους επόμενους μήνες η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας δρομολογήσει, την υλοποίηση του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος 2018-2022, με στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο του συντελούμενου ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς επίσης και το σημαντικότατο για την Εθνική Οικονομία πρόγραμμα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή κορυφαίων πετρελαϊκών Ομίλων, όπως η Exxon Mobil, η Total  και η Edison.

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης