ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι:

  •  Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία Πετρελαιοειδών
  •  Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών
  •  Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών
  •  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
  •  Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο
  •  Τεχνικές Μελέτες

Η στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών του δραστηριοτήτων και ανάπτυξης στη Νέα Ενέργεια, επιτρέποντας την αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρει η επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση.

 

 

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies