ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Κοινωνικό & Οικονομικό Αποτύπωμα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην Ελλάδα
02.12.2019

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνει την υπεύθυνη στάση και την πολυετή προσφορά του, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Την αξία αυτή αποτυπώνει εκτενής μελέτη, η οποία διενεργήθηκε με γνώμονα τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η συμβολή του Ομίλου στην παγκόσμια συλλογική προσπάθεια για επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία εδώ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης