ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Εσωτερικός Έλεγχος & Νέες Τεχνολογίες: Παρουσίαση στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με θέμα: «Εσωτερικός Έλεγχος στον Τομέα της Ενέργειας»
26.05.2017

Στο έργο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΓΔΕΕΟ), στις νέες προκλήσεις που τίθενται διαρκώς αλλά και στους τρόπους για την  επιτυχή αντιμετώπισή τους, αναφέρθηκαν διεξοδικά τα στελέχη της ΓΔΕΕΟ, Γεράσιμος Στανίτσας και Μαρία Βελισσάρη, οι οποίοι συμμετείχαν ως ομιλητές σε Ημερίδα που συνδιοργάνωσε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IEEE) με το Πολυτεχνείιο Κρήτης, την Παρασκευή 26 Μαΐου στα Χανιά. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν ο κ. Στανίτσας και η κα Βελισσάρη, «το μέγεθος, το εύρος των δραστηριοτήτων και η γεωγραφική διασπορά του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. δημιουργούν συγκεκριμένες προκλήσεις στο έργο της ΓΔΕΕΟ, οι οποίες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με την πρακτική γνώση του αντικειμένου, την ελεγκτική εμπειρία, τον επαγγελματισμό, την ορθή κρίση και την συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της αλλά και την στήριξη από την Διοίκηση του Ομίλου και την εφαρμογή σύγχρονων ελεγκτικών εργαλείων.» 

Πιο συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι ο βασικός πυρήνας του Ομίλου αφορά βιομηχανικές εγκαταστάσεις και προϊόντα, η ΓΔΕΕΟ έχει αναπτύξει μια πρωτότυπη δραστηριότητα τεχνικού ελέγχου, η οποία στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με εξειδίκευση στο ελεγκτικό έργο. Παράλληλα, η δομή της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της επιτρέπει να ανταποκρίνεται επάξια στις προκλήσεις του αντικειμένου της αλλά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και τις νέες ανάγκες που προκύπτουν από την ανάπτυξη και εξέλιξη του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. σε νέους τομείς δραστηριοποίησης, όπως είναι η έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της Αποστολής της, η ΓΔΕΕΟ περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτούς Τομείς, που αφορούν:

•    τον Διοικητικό-Οικονομικό Εσωτερικό Έλεγχο ΕΛΠΕ, 
•    τον Εσωτερικό Έλεγχο των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων & Εφοδιασμού ΕΛΠΕ και 
•    τον Εσωτερικό Έλεγχο της Εγχώριας & Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Για να επιτελέσει το έργο της, η ΓΔΕΕΟ απασχολεί 21 Στελέχη και Εσωτερικούς Ελεγκτές (διοικητικούς-οικονομικούς, μηχανικούς και ΙΤ) ενώ ελέγχει συνολικά 35 εταιρείες του Ομίλου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όπως επισημάνθηκε κατά την Ημερίδα, η ΓΔΕΕΟ λειτουργεί με βάση την κείμενη Νομοθεσία και τις σχετικές Κανονιστικές Διατάξεις, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τα Διεθνή Πρότυπα, τον Κανονισμό και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας της. Ακολουθεί συγκεκριμένη Στρατηγική, η οποία υποστηρίζει το Όραμα και την Αποστολή της ως αξιόπιστος Εσωτερικός Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και εμπέδωσης της ελεγκτικής κουλτούρας στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, με τελικό σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου. Σε συμφωνία με τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η ΓΔΕΕΟ αναφέρεται για λειτουργικά θέματα στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. και για διοικητικά θέματα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. διασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτόν, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά της.

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα, η λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αξιολογείται από τους ίδιους τους ελεγχόμενους, με την συμπλήρωση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου μετά από κάθε δράση ενώ, κάθε 5 χρόνια κρίνεται και από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή.

Στην Ημερίδα Εσωτερικού Ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά, συμμετείχαν ως ομιλητές, ο Αναπληρωτής Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης, η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΕΕ καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου από μεγάλες εταιρείες ενώ την παρακολούθησαν καθηγητές και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, στελέχη επιχειρήσεων και μέλη του ΙΕΕΕ.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης