ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Επιβράβευση νεοεισαχθέντων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
23.01.2018

                                                                         

     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

   10η Χρονιά

Επιβράβευση νεοεισαχθέντων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί για 10η συνεχή χρονιά, βραβεύει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εντός ελληνικής επικράτειας.

Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά και μόνο αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ του 2017, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων και απευθύνεται:

  • Για το Θριάσιο, σε μόνιμους κατοίκους των περιοχών Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μαγούλας, Μάνδρας, Ν. Περάμου και Μεγάρων.
  • Για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε μόνιμους κατοίκους των Δήμων Koρδελιού/Ευόσμου και Δέλτα.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στόχος μας είναι η βράβευση με αξιοκρατικά κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, θα βραβευτούν φοιτητές που εισήχθησαν από τα Γενικά Λύκεια και από τα ΕΠΑΛ, βάσει του αριθμού μορίων τους. Στην περίπτωση που στη βεβαίωση συμμετοχής αναγράφονται 2 βαθμολογίες θα λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη.

Για να αξιολογηθούν τα στοιχεία των φοιτητών και να συμπεριληφθούν στην τελική λίστα των δικαιούχων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη:

  1. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Φωτοαντίγραφο (ή πρωτότυπο έγγραφο) της Βεβαίωσης Συμμετοχής αποφοίτων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις.
  4. Βεβαίωση σπουδών στη σχολή/τμήμα εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (η βεβαίωση να έχει εκδοθεί το τελευταίο δίμηνο).
  5. Βεβαίωση από αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος των παραπάνω περιοχών και Δήμων.
  6. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ, στον οποίο να αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.

Τα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από επιτροπή στελεχών της εταιρείας.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας (www.helpe.gr), στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου), στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (7ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βέροιας), καθώς επίσης σε Δημαρχεία, Δημοτικά Διαμερίσματα, ΚΕΠ και καταστήματα ΟΑΕΔ της περιοχής σας.

Οι αιτήσεις για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.

 

  • Αίτηση συμμετοχής για Θριάσιο (Πατήστε εδώ)     
  • Αίτηση συμμετοχής για τη Θεσσαλονίκη (Πατήστε εδώ)                                                                        

Τρόπος κατάθεσης των αιτήσεων για το Θριάσιο

Τρόπος κατάθεσης των αιτήσεων για τη Δυτ. Θεσσαλονίκη

 

 

Α) Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Α) Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι

Τ.Θ. 10044, 541 10 Θεσσαλονίκη

Υπόψη: Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

Υπόψη: Γραφείου ΕΚΕ & Σχέσεων με Τοπικές Κοινωνίες Β. Ελλάδος

Για τη δράση «Επιβράβευση Φοιτητών»

Για τη δράση «Επιβράβευση Φοιτητών»

 

 

Β) Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση:

Β) Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσ/νίκης

Ασπροπύργου - Διοικητήριο

7ο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής οδού

17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου

Θεσσαλονίκης - Βέροιας

Γραφείο ΕΚΕ & Σχ. με Τοπικές Κοινωνίες Ν. Ελλάδας

Γραφείο: 211

Δευτέρα έως Παρασκευή: ώρες 10:30-14:00

Δευτέρα έως Παρασκευή: ώρες 10:30-14:00

 

 

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 

210-6302892, 210-5539098

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:

2310-750332, 2310-750781

 

Η τελική λίστα των δικαιούχων θα αναρτηθεί στις εγκαταστάσεις και στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.helpe.gr).

 

Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά των εργαζομένων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης