ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
19.01.2022

Στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας ξεκινάει από σήμερα προγραμματισμένη  συντήρηση μονάδας του διυλιστηρίου.

Κατά τη διάρκεια των ολιγοήμερων εργασιών από το εξειδικευμένο προσωπικό και μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία της μονάδας, ενδέχεται να παρουσιαστεί μικρή αύξηση της φλόγας από τον πυρσό.

Πρόκειται για συνήθη διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Τεχνικές που ακολουθούνται διεθνώς για ανάλογες περιπτώσεις και διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την συνολική ασφάλεια της μονάδας.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Για το ζήτημα έχουν αρμοδίως ενημερωθεί όλες οι εμπλεκόμενες Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies