ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αποτελέσματα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
28.07.2016

Με βάση την από 11/01/16 προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επελέγησαν ως υπότροφοι οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

 

ΤΟΔ-2704/50
ΤΟΔ-3004/115
ΤΟΔ-2904/95
ΤΟΔ-2104/36
ΤΟΔ-2804/59
ΤΟΔ-1204/23
ΤΟΔ-2804/77
ΤΜΔ-2204/39
ΤΜΔ-1904/31
ΤΕΥ-2204/41
ΤΕΥ-3103/15

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης