ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αποτελέσματα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
12.08.2014

Με βάση την από 13/12/13 Προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επελέγησαν ως υπότροφοι οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

ΤΟΔ-0403/65

ΤΟΔ-2802/43

ΤΟΔ-1902/10

ΤΟΔ-0403/57

ΤΟΔ-1902/11

ΤΜΔ-1702/8

ΤΜΔ-2702/21

ΤΕΥ-2502/16

 

Δ/νση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου, Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης