ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση
17.04.2018

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του με αριθ. 1319 της 17.4.2018, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής:

 

Α. Εκτελεστικά Μέλη:

• Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

• Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

• Ιωάννης Ψυχογυιός, Σύμβουλος

• Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος.

 

Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη:

• Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος

• Γεώργιος Γρηγορίου, Σύμβουλος

• Δημήτριος Κοντοφάκας, Σύμβουλος

• Βασίλειος Κουνέλης, Σύμβουλος

• Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Σύμβουλος

• Παναγιώτης Οφθαλμίδης, Σύμβουλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων

• Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας

• Σπυρίδων Παντελιάς, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας

• Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος Σύμβουλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης