ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση
16.05.2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι:

Στις 16 Μαΐου 2016, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE plc, προχώρησε στην αποπληρωμή του διετούς δολαριακού Ευρω-ομολόγου, ύψους $400 εκ., με επιτόκιο 4,625%, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Το ομόλογο ήταν πλήρως εγγυημένο από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μητρική εταιρεία της HPF plc.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης