ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση
08.06.2015

Η Διοίκηση των ΕΛΠΕ δηλώνει ότι σέβεται τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών.
Διευκρινίζει ότι ουδέποτε ζήτησε να γίνουν προσαγωγές πολιτών, οι οποίοι σήμερα διαδήλωσαν έξω από τα γραφεία της εταιρείας.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης