ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες ενοποιούνται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και διαθέτουν ιστότοπο μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις τους, περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα. Για τις οικονομικές καταστάσεις των υπολοίπων θυγατρικών εταιρειών, επιλέξτε «Έτος» για την εμφάνιση των αντίστοιχων αρχείων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ http://www.hellenicfuels.gr & http://www.eko.gr
EKOTA KO ΑΕ http://www.ekotako.gr/
EKO ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ http://www.eko.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Λτδ https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00454043/filing-history
JUGOPETROL AD http://www.jugopetrol.co.me/en/
EKO BULGARIA EAD http://www.eko.bg/Main.aspx?lan=2
EKO SERBIA AD BEOGRAD http://www.ekoserbia.com/en/
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ http://www.elpet-balkaniki.gr/Main.aspx?lan=1
ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ http://www.vardax.gr/
OKTA AD -SKOPJE http://www.okta-elpe.com/en/
ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ http://www.elperes.gr/
ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΕ http://www.helpe-larco-servion.gr/
ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΕ http://www.helpe-larco-kokkinou.gr/
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΕ http://energeiaki-pylou-methonis.gr/
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ http://www.asprofos.gr/
ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ http://www.diaxon.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕ www.helpe-upstream.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΕ http://www.helpe-patraikos.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ http://www.helpe-international-consulting.com/
OTSM AE http://otsmsa.com

 

 

   

2014

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

2013

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
12m ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12m ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
12m ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.
12m ΕΛ.ΠΕ.-ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε.
12m ΕΛ.ΠΕ.-ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.
12m ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε.
1 2 3 4 5
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης