ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμερίζεται την παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και συντάσσεται με την εκπλήρωση του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050, ενώ έως σήμερα, έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στις νομοθεσίες της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών CO2 από τα διυλιστήρια.

Ενεργό μέλος της FuelsEurope, του Συνδέσμου που εκπροσωπεί στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα συμφέροντα των 40 εταιρειών που λειτουργούν διυλιστήρια στην Ευρώπη, εδώ και χρόνια, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνέβαλλε στην προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης πρότασης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης για τη συμβολή του στην ενεργειακή μετάβαση, με τίτλο «Όραμα 2050». Πρόκειται για την πρώτη πρόταση που κατατέθηκε ήδη το 2018 στα ευρωπαϊκά όργανα από βιομηχανικό Κλάδο και αναλύει πώς τα Διυλιστήρια της Ε.Ε. μπορούν να μετασχηματισθούν και να αποτελέσουν ενεργειακούς κόμβους παροχής ενέργειας και προϊόντων χαμηλού άνθρακα, που θα είναι απαραίτητα σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies