ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

 http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/


Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

   http://sustainabilityreport2016.helpe.gr


Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

     http://sustainabilityreport2015.helpe.gr


Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014

     http://sustainabilityreport.helpe.gr


 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης