ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

  • Οικονομική ενίσχυση και δωρεές σε οργανισμούς υγείας και περίθαλψης, όπως Γενικό Νοσοκομείο του Kotor, το Ελληνικό Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο Berane, το Νοσοκομείο για παιδιά, το Ορφανοτροφείο Bijela (φιλοξενία σε κατασκήνωση για τα παιδιά) καθώς και την κατασκευή μιας παιδικής χαράς.
  • Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και συνεδρίων (Πρωτάθλημα μίνι Βόλεϋ για παιδιά, Economist Forum, Φεστιβάλ θεάτρου “Pupet”).
  • Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας σε σχολεία “Someone thinks about you”, σε συνεργασία με την ΜΚΟ “Pcelice” και με  την υποστήριξη του Υπουργείου Εκαίδευσης και του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδες σε Ελληνικά Πανεπιστήμια.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης