ΔΙΚΤΥΟ YOUTH-HELPE

Δημιουργήσαμε το δίκτυο #youth_helpe,  με στόχο την ανάπτυξη περαιτέρω σχέσεων με τους νέους,  που επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποιο από τα προγράμματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη νέα γενιά, μέσω της επικοινωνίας, της  ενημέρωσης και της δικτύωσης.

Για να γίνετε μέλος, διαβάστε τους  Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση συμμετοχής, αποκτώντας έτσι την Κάρτα Μέλους, που πιστοποιεί ότι ανήκετε στο δίκτυο #youth_helpe. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προσφέρει στα μέλη του δικτύου μια σειρά από προνόμια σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος, όπως εκπαίδευση/επιμόρφωση, ψυχαγωγία, αθλητισμός, εθελοντισμός και πολιτισμός, για τα οποία θα ενημερώνεστε.

   

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης