ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Κάθε χρόνο οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ (Διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης) υποδέχονται, φιλοξενούν και ενημερώνουν μεγάλο αριθμό μαθητών και σπουδαστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 2019 ξεναγήθηκαν 1.995 μαθητές και φοιτητές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

Συνεπείς στις αρχές μας για στήριξη της νέας γενιάς και διεύρυνση των γνώσεων μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, έχουμε διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει: Γνωριμία με τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, διεργασίες Διύλισης Πετρελαίου, ξενάγηση στους χώρους των Διυλιστηρίων.

Πιστεύουμε ότι η εξωστρέφεια και η διάχυση της γνώσης με βιωματικό τρόπο καλλιεργεί και ενθαρρύνει τη μάθηση, την επιχειρηματική κουλτούρα και την καινοτομία, ενώ συμβάλλει στον εμπλουτισμό των εμπειριών των νέων ανθρώπων, εφόδια απαραίτητα για την ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και της λήψης αποφάσεων για το μέλλον τους.

Εάν θέλετε να γνωρίσετε κι εσείς ένα μεγάλο ενεργειακό Όμιλο, σας προσκαλούμε να μας επισκεφθείτε.
 

Λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία covid-19 και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την προάσπιση της υγείας εργαζομένων και συνεργατών, σας ενημερώνουμε ότι δεν γίνονται δεκτές εκπαιδευτικές επισκέψεις, κατά το τρέχον χρονικό διάστημα.


Αιτήσεις Εκπαιδευτικών Επισκέψεων

Όσοι εκπαιδευτικοί φορείς επιθυμούν  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για επιμορφωτική επίσκεψη στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,  πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά την  Αίτηση Εκπαιδευτικών Επισκέψεων.

Πριν την συμπλήρωση της Αίτησης, θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάγνωση και στη συνέχεια αποδοχή των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ανά Εγκατάσταση.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης, πατήστε εδώ: Αίτηση Εκπαιδευτικών Επισκέψεων

Για περισσότερες πληροφορίες  ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου, στα κατά τόπους Γραφεία:

Για την Αθήνα: Γραφείο ΕΚΕ & Εταιρικών Σχέσεων Ν. Ελλάδας, τηλ.: 210 55 39 098, 210 55 39 099, Fax: 210 55 39 097
Για τη Θεσσαλονίκη: Γραφείο ΕΚΕ & Εταιρικών Σχέσεων Β. Ελλάδας, τηλ.: 2310 750 248, 2310 750 332, 2310 750 256, Fax: 2310 750 099.

Για την εκτύπωση της Αίτησης πατήστε εδώ

 

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies