ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

1) Όλα τα πεδία συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
2) Για την ακρίβεια των στοιχείων αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νόμιμος εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού ιδρύματος/Φορέα.
3) Η παρούσα αίτηση να συμπληρώνεται μόνο με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες
Επωνυμία Εκπαιδευτικού Ιδρύματος/Φορέα
Διεύθυνση Τ.Κ.
Περιοχή Νομός
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τηλέφωνο Κινητό
Fax
E-mail
Βαθμίδα Εκπαίδευσης
(επιλέξτε και συμπληρώστε ανάλογα)
Γυμνάσιο Τάξη
Λύκειο Τάξη
Πανεπιστήμιο Έτος σπουδών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τομέας σπουδών
Άλλο (περιγράψτε αναλυτικά-έως 400 χαρακτήρες)
Συνολικός αριθμός επισκεπτών
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπεύθυνου
Επώνυμο Όνομα
Ιδιότητα υπεύθυνου:
Ονοματεπώνυμα συνοδών καθηγητών
Επώνυμο Όνομα
Επιθυμητές ημερομηνίες πραγματοποίησης της επίσκεψης
(υποχρεωτική συμπλήρωση 2 εναλλακτικών ημερομηνιών)
1.
2.
Επιθυμητός χώρος\/εγκατάσταση επίσκεψης
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Νότου
(Διυλιστήριο Ασπροπύργου ή Ελευσίνας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της κάθε Εγκατάστασης)
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης
Κεντρικά Γραφεία Ομίλου – Μαρούσι Αττικής
Σκοπός επίσκεψης
(περιγράψτε γενικά-έως 400 χαρακτήρες)
Πεδία ενδιαφέροντος
(περιγράψτε τυχόν συγκεκριμένους τομείς των εγκαταστάσεων που σας ενδιαφέρουν. Σε περίπτωση που δεν έχετε συγκεκριμένους τομείς, αναγράψτε τη λέξη: ΓΕΝΙΚΑ-έως 400 χαρακτήρες)
Έχετε επισκεφθεί ξανά τις Εγκαταστάσεις μας;
Ναι (εάν ναι, σε ποιον χώρο και πότε )
Χώρος Hμερομηνία
Όχι
Κωδικός ασφαλείας: *
* 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ και
ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και
ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Θέλουμε να είστε ενήμεροι σχετικά με το τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβάστε και δηλώστε αν αποδέχεστε την επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης