ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

  • Οικονομική υποστήριξη ιδρυμάτων και οργανισμών για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού τους έργου (οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του HRH Crown Princess Katherine Foundation, ο Ερυθρός Σταυρός για την υποστήριξη προσφύγων, για παιδιά με ανάγκες, η ανθρωπιστική οργάνωση για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ο Όργανισμός  “BELhospice charity”, ο οποίος συμπαρίσταται σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο)
     
  • Χορηγίες για την υποστήριξη αθλητικών ενώσεων (οικονομική ενίσχυση της ASK Sport, της Football Asociation of Serbia, της Olympic comitee οf Serbia)
     
  • Χορηγίες για την υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων (το Μουσικό παιδικό Φεστιβάλ"Carolija", το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ και το Φεστιβάλ Μουσικολογίας) .

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης