ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

•   Οικονομική υποστήριξη ιδρυμάτων και οργανισμών για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού τους έργου (όπως οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του Princess Katarina Fund, ΜΚΟ Mali veliki ljudi, ΜΚΟ Belhospice)

•   Χορηγίες για την υποστήριξη αθλητικών ενώσεων (παιδικές κατασκηνώσεις basket στο όρος Κοπαόνικ, επιτροπή Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων)

•   Χορηγίες για την υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής “Guitar Art”, International Friendship Association).

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης