ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

•   Χορηγίες για την υποστήριξη αθλητικών ενώσεων και διοργανώσεων (όπως Association Sport club EKO Racing Team, Auto-Tzar Rally Service, “Team of hope”–ποδοσφαιρική ομάδα αστέγων).

•   Οικονομική ενίσχυση του Ελληνικού Επιχειρηματικούό Συμβουλίου

•  Δωρεές για τη μηνιαία υποστήριξη παιδιών με αυτισμό (Tacitus), προς το ορφανοτροφείο Vidrare και το International Women’s Club

•  Κατασκευή παιδικής χαράς για τον παιδικό σταθμό της πόλης Γιάμπολ.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης