ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 • Οικονομική ενίσχυση και δωρεές σε φορείς, οργανισμούς, και πρωτοβουλίες όπως:
 • στον Δήμο Ilinden (δενδροφύτευση από τους εργαζομένους της ΟΚΤΑ),
 • στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (ενίσχυση σειρά συνεδριών με ψηφιακές αρθρωτικές ασκήσεις λογοθεραπείας),
 • στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών των Σκοπίων (δωρεά φωτοβολταϊκών),
 • στην καμπάνια “World Hunger Day” (αιμοδοσία εργαζομένων της ΟΚΤΑ).
   
 • Χορηγίες για την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων αλλά και επιμορφωτικών δράσεων (Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Οχρίδας, Φεστιβάλ Τζαζ στα Σκόπια, Εθνική Ομοσπονδία Μπάσκετ, Youth Association YMCA-Bitola).
   
 • Δόθηκαν 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές από 6 τμήματα σπουδών του Πανεπιστημίου “St. Cyril and Methodius” και 2 υποτροφίες σε φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης