ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

  • Οικονομική ενίσχυση και δωρεές σε οργανισμούς υγείας και περίθαλψης, όπως το Γενικό Νοσοκομείο «D-r Ferid Murad», τα Ειδικά Σχολεία Idnina & Zlatan Sremec (ψηφιακό εξοπλισμό), την Κοινότητα Ilinden (βιβλία και δέντρα για δεντροφύτευση).
  • Χορηγίες για την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων αλλά και επιμορφωτικών δράσεων (Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Οχρίδας, OFFFEST & Skopje Jazz Festival, Εθνική Ομοσπονδία Basketball, Youth Association YMCA-Bitola).
  • Δόθηκαν 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές από 5 τμήματα σπουδών του Πανεπιστημίου St Kiril and Methodius
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης