ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια “EKO Safe Rider”, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων “City’s A.R.T.”
     
  • Οικονομική ενίσχυση και δωρεές σε οργανισμούς όπως το Ίδρυμα «Ελπίδα» και σε αθλητικές ομάδες όπως οι Εθνικές Ομάδες Ποδοσφαίρου.
     
  • Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδες σε ελληνικά πανεπιστήμια.

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης