ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στις χώρες όπου ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται, προσπαθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες που προκύπτουν από τον πολυδιάστατο ρόλο του, ως κοινωνικός, πολιτιστικός και επιχειρηματικός εταίρος. Επιπλέον των χορηγιών και δωρεών, υποστηρίζει έργα δημιουργίας υποδομών στις τοπικές κοινότητες, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής, καλλιεργώντας φιλικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.

 

 
   

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης