ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στις χώρες όπου ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται, προσπαθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες που προκύπτουν από τον πολυδιάστατο ρόλο του, ως κοινωνικός, πολιτιστικός και επιχειρηματικός εταίρος. Επιπλέον των χορηγιών και δωρεών, υποστηρίζει έργα δημιουργίας υποδομών στις τοπικές κοινότητες, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής, καλλιεργώντας φιλικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.

Το 2018 η συνολική δαπάνη για δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, εκτός Ελλάδας, ήταν περίπου 736.848€. Από το μεγάλο αριθμό δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, στις οποίες ο Όμιλος συμμετέχει ή υποστηρίζει, αναφέρονται οι σημαντικές δράσεις ανά χώρα, που απεικονίζουν το εύρος της δέσμευσής μας.

 

 
   

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης