ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στις χώρες όπου ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται, προσπαθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες που προκύπτουν από τον πολυδιάστατο ρόλο του, ως κοινωνικός, πολιτιστικός και επιχειρηματικός εταίρος. Επιπλέον των χορηγιών και δωρεών, υποστηρίζει έργα δημιουργίας υποδομών στις τοπικές κοινότητες, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής, καλλιεργώντας φιλικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.

  • Το 2021 η συνολική δαπάνη για δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας από τις εταιρείες του Ομίλου στο Εξωτερικό, ήταν περίπου 390.906 ευρώ.

Από το μεγάλο αριθμό δράσεων στις οποίες ο Όμιλος συμμετέχει ή υποστηρίζει, αναφέρονται οι σημαντικές δράσεις ανά χώρα, που απεικονίζουν το εύρος της δέσμευσής μας:

 

 
  

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies