ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A.E.I.

Οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία. Στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνουμε προτεραιότητα στη στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία.
 
Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προσφέροντας θέσεις απασχόλησης σε φοιτητές, μέσω του Προγράμματος Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι., μια σημαντική δράση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη νέα γενιά.
 
Το Πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές να απασχοληθούν σε διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου, αποκτώντας εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών τους, σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Οι ειδικότητες ορίζονται ετησίως σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου ΕΛΠΕ και για το έτος 2018 είναι:

 

Ειδικότητες Α.Ε.Ι.
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Μεταλλειολόγων Μηχανικών
Γεωλόγων (Κατεύθυνσης Πετρελαίου)
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικών Επιστημών
Πληροφορικής / Μηχανικών Υπολογιστών
Νομικών Επιστημών
Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.

 

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ελλάδας & Εξωτερικού για τις ανωτέρω ειδικότητες. Αιτήσεις συμμετοχής διαφορετικών ειδικοτήτων, δε θα γίνονται αποδεκτές.
  • Οι υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών σε σχολές πενταετούς φοίτησης ή το δεύτερο έτος σε σχολές τετραετούς φοίτησης. Η περίοδος απασχόλησής τους περιλαμβάνει το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου. 
  • Αιτήσεις φοιτητών που έχουν ήδη απασχοληθεί στο παρελθόν σε Εταιρεία του Ομίλου ΕΛΠΕ μέσω του Προγράμματος Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. θα εξετάζονται μόνο σε περίπτωση που δεν έχουν καλυφθεί οι αντίστοιχες ειδικότητες σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου.
  • Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών ΑΕΙ για το έτος 2018 ολοκληρώθηκε στις 23/05/2018.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης