Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η στρατηγική μας για το Ανθρώπινο Δυναμικό συνδέεται άρρηκτα με την αποστολή και τους επιχειρησιακούς στόχους του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Με σκοπό να συμβάλουμε στην επίτευξη αυτών των στόχων, επιδιώκουμε:

 • Να είμαστε εργοδότης πρώτης επιλογής, με ανθρώπους που αποτελούν το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου.
 • Να αναπτύσσουμε διαρκώς τους εργαζομένους μας. Να είμαστε δίπλα τους και να υποστηρίζουμε έμπρακτα την επαγγελματική τους ανέλιξη.
 • Να αντλούν οι άνθρωποί μας ικανοποίηση από την εργασία τους και να αισθάνονται υπερήφανοι που εργάζονται στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Οι δράσεις μας αναπτύσσονται στρατηγικά γύρω από τους εξής άξονες:

 • Ενθάρρυνση της αριστείας σε όλους τους τομείς, μέσα από τη διασφάλιση συνθηκών αξιοκρατίας, αναγνώρισης και ανάπτυξης.
 • Προσέλκυση, αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με  τις αρχές και αξίες μας,
 • Διαμόρφωση ενός σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, που θα εμπνέει ασφάλεια και θα παρέχει κίνητρα για διάκριση.
 • Ευθυγράμμιση των προσπαθειών όλων των εργαζομένων, στην επίτευξη του οράματος, της στρατηγικής και των επιχειρησιακών στόχων του Ομίλου.
 • Καλλιέργεια μιας ενιαίας ομιλικής κουλτούρας, στηριγμένης σε κοινές αρχές και αξίες.
 • Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων, με πολιτικές που προάγουν την υπευθυνότητα, την πρωτοβουλία, την εξωστρέφεια.
 • Ενίσχυση του αισθήματος αφοσίωσης και της διάθεσης για συμμετοχή στις εταιρικές δράσεις.
 • Αναγνώριση της ατομικής και ομαδικής συμβολής όλων των εργαζομένων στα αποτελέσματα του Ομίλου.
 • Ουσιαστική συνεισφορά της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies