ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Εάν επιθυμείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μπορείτε να το υποβάλετε εδώ.

Αμέσως μετά την αποστολή, θα λάβετε αυτόματη απάντηση - στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει – για επιβεβαίωση της παραλαβής του.

Για επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου: hr@helpe.gr

 

Ενημερωθείτε για τους όρους της Δήλωσης Ιδιωτικότητας Υποψηφίων Εργαζομένων

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης